Garage Lady

גראז' סייל

 

תופעת הגראז' סייל נחתה סוף סוף בארץ. יש לה עוד דרך ארוכה והפריצה הגדולה עוד לפניה אך כבר ניתן לראות ניצני מכירות חצר בכל סוף שבוע ברחבי ישראל. הרווח הוא של כולנו ובכל הנוגע אליי - אין מאושרת ממני! 

קצת היסטוריה.
הגראז' סייל החל דרכו כבר במאה ה-16 בארה"ב. אוניות שהיו מובילות סחורה ממקום למקום היו לעיתים מוצאות עצמן עם ציוד וטובין שלא היה להם כל דורש. בהחלטת רב החובל היו מוציאים את אותם החפצים למכירה לקהל הרחב ובכך היו מפנים מקום באוניה ונפטרים במהרה מכל השלל.
עם  השנים הפך מהלך זה למנהג מוכר וידוע והמכירות היו נערכות במקום ציבורי ולאו דווקא על האוניות.
הכנסיות הפכו למקום נפוץ לקיום מכירות מסוג זה כאשר כל ההכנסות מהמכירה היו קודש לכנסיה.
לקראת סוף המאה ה-19 אנשים החלו תורמים חפצים אישיים אשר לא היה בהם יותר צורך ומביאים אותם למכירה בכנסיה והמכירות היו למטרות צדקה.
התחום התפתח כאשר הצבא החל למכור לאזרחים עודפים שהיו ברשותו, זו היתה דרך יעילה ונוחה ובעקבות הצבא החלו גם האזרחים עצמם למכור את הפריטים שלהם שכבר לא היה להם בהם צורך לציבור הרחב במחירים זולים. הכל במטרה להפטר מחפצים במהירות ובכמות.
המהפך הגדול היה לאחר מלחמת העולם השניה כאשר התושבים החלו נודדים לאזורי הפרברים ועוברים להתגורר בבתים פרטיים עם חניה גדולה ומרווחת הנקראת באנגלית "garage".
עד אז, צבירה של יותר מדי חפצים לא היוותה בעיה מיוחדת עקב המלחמות הרבות והשפל הכלכלי הגדול שאפיין את התקופה. אך משעברו לבתים מרווחים יותר היה להם יותר מקום לאגור חפצים רבים ומרגע שהופתעו לגלות כמה הצטבר בביתם, הם פתחו את החניות (garages) ויצאו לחצרות הבתים והקימו דוכני מכירה של חפציהם האישיים. ומכאן השם Garage Sale. בשנות ה- 70 גראז' סייל כבר היה מאד נפוץ מאד ומוכר ברחבי כל ארה"ב והארועים הפכו ליותר ויותר קהילתיים. היום התופעה כבר התפשטה בעולם כולו.

רוצים לארגן גראז' סייל פרטי משלכם? כנסו למדריך לגראז' סייל ולמדו כיצד!